X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دانشجویان مواد دانشگاه تجن

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور

قلیا سنجی یا آلکالیمتری تعیین مقدار کل یک قلیا در مقدار معینی از یک محلول که این سنجش معمولا از راه عیارسنجی محلول مورد نظر برعلیه محلول استاندارد یک اسید انجام می‌شود. برای تعیین اسید یا باز بودن یک نمونه در یک محلول بایستی به وسیله ی یک اسید یا باز قوی تیتر شود، برای این امر نیاز به شاخصه های مختلف شیمیایی مواد یا نمونه خواهیم داشت، ویکی از مهم ترین شاخصه های آن PH است که می توان با استفاده از معرف های رنگی مختلفی مانند فنول فتالئین، برموکروزول سبز و ... این بررسی انجام می شود.


¢/div ساعت ساعت script language= /span ساعت ساعت br ساعت 0 ساعت BlogSky:Post Title / /h3 /h3 _blank/a div class=wgname/div لینک های روزانه/BlogSky:Author Body style= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0div class=div class= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0 ساعت رمز عبور: BlogSky:Post HRef /title/ul