X
تبلیغات
زولا

دانشجویان مواد دانشگاه تجن

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور

1390/11/17 ساعت 17:19

ساختار قارچ ، کپک، مخمر

ساختار اغلب قارچ ها از رشته ‌ها و یا ریسه ‌های نخی شکل به نام هیف تشکیل شده است. در قارچ های پست، ریسه‌ ها یا هیف ها فاقد دیواره عرضی هستند. انشعابات هیف ها یا ریسه ‌ها شبکه ‌ای به نام میسیلیوم را به وجود می‌ آورند. شبکه میسیلیوم را می ‌توان به صورت کپک بر روی مواد آلی مختلف مشاهده کرد. آنزیم هایی که توسط قارچ های مختلف به وجود می‌ آیند می ‌توانند انواع مواد آلی را تجزیه کرده و به مواد ساده ‌تری مبدل کنند. قارچ ها از لحاظ ساختار یاخته‌ای جزء یوکاریوت ها هستند، در اطراف هسته و دیگر اجزای یاخته‌ غشای دو لایه وجود دارد. در اطراف یاخته، دیواره های یاخته ای حاوی کیتین قرار می‌ گیرند.

جهت مطالعه کلنی های رشد یافته می توان فاکتورهای زیر را مد نظر قرار داد :

·     میزان رشد قارچ: حالت و شکل کلنی ممکن است مسطح و یا برجسته ، منظم یا غیر منظم باشد.

·     منظره سطح کلنی: ممکن است به صورت پودری باشد و یا به صورت شبه مخمری ، دانه ای ، پنبه های ، پشمی ، پرزی و مویی باشد.

·     رنگ کلنی: ممکن است در مورد یک قارج رنگ های مختلفی دیده شود . بنابراین شناخت قارچ ها از روی پرگنه آن ها بسیار مشکل است. در قارچ های بیماری زا تنوع رنگ کمتر است و معمولا سفیدند. تنوع رنگ مربوط به ساپروفیت ها است.

·     وجود رنگدانه: رنگ پشت کلنی که مربوط به رنگدانه ها است، بر اساس نوع رنگدانه تولیدی توسط قارچ ها است که متفاوت می باشد.

·     خواص ریزبینی یا میکروسکوپی: شما با مشاهده میکروسکوپی قارچ ها، بر اساس ساختمان قارچ می توانید نوع قارچ را تعیین کنید. مثلا وجود میسیلیوم یا عدم وجود آن و این که میسیلیوم دیواره عرضی دارد یا خیر می توانید نوع قارچ ها را تشخیص دهید.

 

ساختار کپک:

کپک ها میکروارگانیسم های رشته ای، هوازی مزوفیل هستند. کپک ها در ساختمان خود اندام هایی دارند که به صورت رشته های درهم پیچیده می باشند که به این اندام ها میسیلیوم گفته   می شوند که این میسسلیوم ها در دیواره خود یا دیواره عرضی دارند یا ندارند که به جنس کپک بستگی دارد.

به صورت کلونی و جوانه صاف و یا کرک دار و اغلب با خاصیت اسپورزایی, تولید مثل رنگی در سطح محیط های کشت قارچی رشد می کنند و علاوه بر سطح در عمق محیط کشت کلونی های عدسی شکل ایجاد می نمایند.

ساختار مخمر:

مخمرها ، قارچهای تک سلولی و فاقد ریسه بوده ، به شکل کروی یا بیضوی دیده می‌شوند. این دسته از قارچها مانند کپک‌ها در طبیعت انتشار وسیع داشته و غالبا می‌توان آنها را بر روی میوه‌ها و برگها به صورت پوشش سفید پودر مانند پیدا کرد. مخمرها میکروارگانیزم های هوازی مزوفیل هستند

مخمرها، بعضی از کپک های سیاه و سبز، سفیدک هایی حقیقی نمونه هایی از معروف ترین قارچ های رده آسکومیست می باشند.

در سطح محیط های کشت قارچی کلونی های گرد مانند یا درخشان و معمولا دارای حاشیه ای منظم با تحدب کم یا زیاد ایجاد می کنند و علاوه بر سطح در عمق محیط کشت نیز کلونی های گرد عدسی شکل ایجاد می نمایند. اکثر کلنی مخمر ها جوان، مرطوب و تا حدی لزج هستند اما ممکن است حالت اردی نیز داشته باشند.اکثر کلنی ها سفید و تعدادی نیز به رنگ کرم یا صورتی وجود دارند.

«مخمرها به اشکال کروی بیضوی شکل اند ولی کپک ها دارای رشته ای به نام هیف هستند»

¢/div ساعت ساعت script language= /span ساعت ساعت br ساعت 0 ساعت BlogSky:Post Title / /h3 /h3 _blank/a div class=wgname/div لینک های روزانه/BlogSky:Author Body style= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0div class=div class= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0 ساعت رمز عبور: BlogSky:Post HRef /title/ul