دانشجویان مواد دانشگاه تجن

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور

1390/11/17 ساعت 15:23

روش های کشت باکتری

آزمایش: روش های کشت باکتری

هدف: تفهیم روش ها، مراحل کشت باکتری و بررسی رشد آن ها

به نام آفریننده ی آفرینش

مقدمه:

محیط کشت:

از آن جا که میکروب یک موجود تک سلولی بوده و قادر است کلیه اعمال حیاتی خود را مستقلا انجام دهد بدون آن که نیاز به سلول دیگری داشته باشد. این اصل بیانگر آن است که میکروب ها هم احتیاج به غذا و آب و مواد آلی و معدنی دارند. محیطی مغذی که حاوی کلیه احتیاجات یک میکروب اعم از مواد غذایی و عناصر و غیره باشد که موجب رشد آن میکروب شود را اصطلاحا محیط کشت می گویند.

این محیط کشت می تواند به صورت دست ساز بوده یا به طور طبیعی یعنی داخل سلول های بدن یک جانور باشد.

میکروب ها را می توان بر روی محیط ها و در ظروف مختلف کشت داد که انتخاب شکل بستگی به نوع کشت دارد. مثلا در کشت هایی که محیط آن مایع است ظروف کشت لوله ای می باشد و محیط های جامد (آگاردار) هم در پلیت و هم در لوله کشت داده می شوند.

کشت سطحی :

در این نوع کشت هم از محیط پیش ریخته استفاده می شود. این روش کشت بیشتر برای محیط های مایع میکروبی کاربرد دارد و یا اگر محیط مایعی مانند شیر مشکوک به آلودگی میکروبی باشد آن را می توان به این روش کشت میکروبی داده و میکروارگانیزم های موجود در آن را مشخص نمود.

برای این کار ابتدا یک رقت معینی از محیط مایع تهیه نمایید. سپس با استفاده از پیپت استریل مقدار مشخصی از آن رقت را برداشته و در سطح محیط جامد پیش ریخته توسط میله پخش کننده یا توک آنس پخش نمایید و بعد از انکوباسیون می توانید کلونی های رشد یافته در سطح محیط کشت را مشاهده کنید توجه داشته باشید که هنگام انجام کشت سطحی باید سطح محیط خشک باشد .

چون هنگام ریختن محیط کشت به صورت پیش ریخته ممکن است بخار آب روی درب پلیت و سطح محیط جمع شود و برای خشک کردن آن می توان محیط ها را در یک گرم خانه با دمای 50-25 درجه قرار داده و خشک نمود. به این ترتیب که درب پلیت را برداشته و قسمت محتوی محیط کشت را وارونه روی لبه درب قرار دهید تا قطرات رطوبت حذف گردد.

هم چنین می توانید پس از ریختن محیط کشت در پلیت در صورت تجمع حباب هوا ، آن ها را با شعله دادن سطح محیط حذف نمایید. این کار باعث سترون شدن سطح محیط کشت هم می شود.

کشت آمیخته یا پورپلیت:

در این روش کشت هم نیاز به تهیه سوسپانسیون از باکتری می باشد. یعنی باید از باکتری مورد نظر در محیط مایع رقت معینی را تهیه نموده بعد به میزان 1 سی سی از آن را در کف پلیت استریل ریخته سپس از محیط کشت مورد نظر که قبلا استریل شده و حرارت آن به حدود 45 درجه سانتیگراد رسیده به میزان 15-20 سی سی به پلیت اضافه نمایید. سپس با حرکات دورانی بصورت عدد 8 انگلیسی آن را کاملا مخلوط کنید. اگر نیاز بود مجددا سطح محیط آمیخته با باکتری را با یک لایه نازکی از همان محیط کشت بپوشانید، دراین حالت به آن کشت دولایه هم گفته می شود.

گزارش:

در بررسی انواع روش های کشت در هفته ی گذشته به بررسی روش های کشت در محیط کشت مایع و برای جامد کشت عمقی، خطی و سطح شیبدار را انجام داده ایم و حال در این هفته به بررسی روش های کشت سطحی و پورپلیت می پردازیم.

ابتدا عمل رقیق سازی را بر روی نمونه ی مورد آزمایش (نوشابه) انجام می دهیم و تا رقت 10-3 را تهیه می کنیم. سپس برای کشت سطحی یک پلیت محیط کشت پیش ساخته (EMB) را برداشته و از رقت 10-3 تهیه شده، با استفاده از پیپت یک میلی لیتر روی محیط کشت حاضر می ریزیم و با استفاده از میله شیشه ای سر کج آن را پخش می کنیم و در انکوباتور قرار می دهیم.

برای کشت پور پلیت نیز ابتدا یک تا دو میلی لیتر از رقت تهیه شده ی 10-3 را با استفاده از پیپت در کف پلیت استریل می ریزیم و سپس به صورت چشمی 20 تا 25 میلی لیتر محیط کشت (PCA) را به آن اضافه می کنیم و در مرحله ی بعد به صورت عدد 8 انگلیسی دوران می دهیم و می گذاریم تا محیط کشت ببندد و در انکوباتور قرار می دهیم.

·     در انجام آماده سازی محیط کشت و رقیق سازی موارد اصولی فراموش نشود.

·     در انجام آزمایشات بر روی محیط کشت جامد سعی شود تا زمان کار بر روی محیط کشت به محیط آسیبی نرسد.

·     شرایط انکوباتور برای کشت زمان 72 ساعت و دمای 37 درجه ی سانتی گراد می باشد.

·     توجه داشته باشید که این آزمایش را نیز مانند تمام آزمایشات در شرایط استریل و در کنار شعله انجام می شود.

نتیجه:

کشت سطحی: یک کلونی بزرگ به شکل نامنظم و دارای سطح برآمده در نمونه دیده می شود.

کشت پورپلیت: حداکثر30 کلونی به شکل کروی و دارای شکلی منظم در محیط کشت رشد یافته اند.

خطای آزمایش:

در کشت سطحی به دلیل برگرداندن سریع محیط کشت پس از ریختن رقت مقداری از آن خارج شده و دلیل رشد نیافتن درست کلونی ها بر روی محیط کشت نیز همین می باشد و هم چنین در کشت پورپلیت به دلیل ریختن رقتی بیش از حد مایع معلق در محیط کشت دیده می شود.

استفاده از لوازم استریل نیافته نیز عاملی بر کشت نادرست باکتری ها می باشد.

منبع:

 www.azmayeshat.mihanblog.com   


¢/div ساعت ساعت script language= /span ساعت ساعت br ساعت 0 ساعت BlogSky:Post Title / /h3 /h3 _blank/a div class=wgname/div لینک های روزانه/BlogSky:Author Body style= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0div class=div class= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0 ساعت رمز عبور: BlogSky:Post HRef /title/ul