X
تبلیغات
زولا

دانشجویان مواد دانشگاه تجن

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور

1390/11/17 ساعت 15:27

جلسه نهم****24/2/90

*با توجه به بخش اشعه ها در مورد اشعه فرابنفش تبدیل O2 به O3 را نیز می توان نام برد که از O3 می توان به عنوان ضد عفونی کننده نام برد. این عامل از ناپایداری O3 جریان می یابد.

روش های از بین بردن باکتری:

روش مکانیکی:

مثل خرد کردن که از طریق یک سری گلبول های پلاستیکی و محلول های حاوی باکتری ها صورت می گیرد که در عمل هم زدن شدید (vortex) یا سانتریفیوژ قرار می گیرند و با ایجاد سرعت زیاد و برخورد باکتری ها به هم در ترکیبات کشته می شوند و از طرفی محتویات درون باکتری از قبیل آنزیم ها، پروتیین ها، آنتی بیوتیک ها (نایسین ها) در اثر برخورد گلبول های پلاستیکی به باکتری خارج شده و از طرف دیگر قطعات دیواره ی سلولی که می تواند حاوی مواد تقویت کننده ی سیستم ایمنی باشد مثل گلوکان ها را به راحتی جدا کند.

امواج صوتی:

از طریق دستگاه اولترا ساند (ultra sound) امواج صوتی تولید شده که با برخورد به ذرات هر نوع ذره ای را کشته و از بین می برد و این دستگاه چند مکانیزم عمل دارد:

1.  ایجاد خطرات واکوئل های ریز گازی در داخل باکتری که عامل اختلاف فشار را شامل می شود و با جریان یافتن سریع، سیتوپلاسم باکتری متلاشی می شود.

2.  ایجاد حرارت و تولید H22 که یک ترکیب ضد باکتریایی می باشد.

3.  شکسته شدن ماکرومولکول ها

خشک کردن:

اساس آن از دسترس خارج کردن آب برای باکتری است. یعنی فعالیت آبی باکتری را قطع کرده و در نتیجه باکتری را از بین می برد.

فعالیت آبی: هر میکروارگانیزمی برای حداقل فعالیت زیستی خود نیازمند حداقل رطوبتی است که به این رطوبت مورد نیاز فعالیت آبی می گویند. میکروارگانیزم ها برای فعالیت هایشان (متابولیسمی، ترشح سم و ...) به محیطی مرطوب نیاز دارند.

روش های خشک کردن:

1.  نمک سود کردن: به دلیل تمایل زیاد ترکیبات نمکی به جذب رطوبت، موجب حذف رطوبت از محیط شده و فعالیت آبی باکتری را از بین می برد و در نتیجه باکتری از بین می برد.

2.  در معرض آفتاب (Sun Dry): وجود اشعه فرابنفش که عاملی است بر استزیلیزاسیون و از بین رفتن باکتری.

3.  استفاده از حرارت: استفاده از دستگاه های حرارتی (آون و انکوباتور و ...)

4.  حرارت و دودی کردن: ترکیبات ضد باکتریایی موجود در دود باعث می شود تا باکتری ها از بین بروند و دو شکل دودی کردن وجود دارد: 1. سرد    2. گرم

1.  سرد: دود سرد بدون حرارت

2.  گرم: حرارت همراه با دود ناشی از سوختن چوب و ... که رطوبت را کاهش می دهد.

گاهی اوقات دودی کردن موجب فساد نیز می شود که دلیلش تخلیه ی ناصحیح مواد شکمی و درونی موجود و باقی ماندن باکتری ها و رشد دوباره ی آن ها می باشد. مثل باکتری کلسترو بوتولینیوم که از این دست باکتری ها می باشد.

انجماد:

زمانی که دما به صفر می رسد، باکتری های زیادی از بین می روند و تنها تعداد اندکی از باکتری ها در این شرایط دمایی فقط زنده می مانند (بعضی از میکروارگانیزم ها در دمای 196- درجه سانتیگراد نیز زنده         می مانند).

شرایطی که در انجماد برای باکتری به وجود می آید:

1.  باکتریواستات (bacterio stat): برخی از مواد و شرایط که باکتری را از لحاظ فعالیت متوقف می کنند.

2.  باکتریوسیدال (باکتریوسین (bactriosin)): برخی از شرایط که باعث مرگ باکتری می شوند.

تاثیر انجماد بر باکتری:

·     تشکیل کریستال های ریز یخی و از بین رفتن و آسیب دیدن سلول باکتری

·     آب موجود در اطراف باکتری منجمد می شود و سپس رطوبت باکتری نیز منجمد شده و الکترولیت های درون باکتری ها تغلیظ یافته که با بیشتر شدن غلظت، PH تغییر می کند و با ایجاد این عامل ماهیت پروتیین موجود در باکتری نیز تغییر می کند که در نتیجه سلول خواص کاربردی خود را از دست می دهد و موجب مرگ سلول    می شود.

خواص کاربردی پروتیین در باکتری: جذب آب، چربی، تشکیل کف، امولوسیون، نگهداری آب و خواص غذایی، حلالیت

·     نمک، حرارت، اندازه ی باکتری، PH در پروتیین تاثیر می گذارند.

·     به منظور جلوگیری از آسیب سلول باکتری در اثر انجماد از مواد شیمیایی خاص (اتیلن گلایکول، گلیسرول، دی متیل سولفواکساید (DMSO)) استفاده می شود و خنثی سازی جهش باکتری را شامل می شود که مصارف این جلوگیری، نگهداری باکتری برای آزمایشات و ... است.

خشک کردن در شرایط خلا (لیوفیلیزاسیون / انجماد و خشک کردن توام (freeze dry)):

اساس این عمل نگهداری باکتری در دمای 60- تا 90- درجه سانتیگراد و قرار دادن در شرایط خلا می باشد که خلا موجب حذف رطوبت می شود.


¢/div ساعت ساعت script language= /span ساعت ساعت br ساعت 0 ساعت BlogSky:Post Title / /h3 /h3 _blank/a div class=wgname/div لینک های روزانه/BlogSky:Author Body style= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0div class=div class= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0 ساعت رمز عبور: BlogSky:Post HRef /title/ul