X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دانشجویان مواد دانشگاه تجن

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور

1390/11/17 ساعت 15:38

سوال هفته 1

سوال هفته:

رنگ آمیزی اسپور؟

رنگ آمیزی اسپور:

اسپورها می توانند در شرایط نامساعد که باکتری ها قادر به تحمل آن نیستند، زنده بمانند. هر باکتری فقط یک اسپور تولید می کند و از هر اسپور هم یک باکتری به وجود می آید. اندوسپور یا اسپور داخلی بیشتر در باکتری ها و اگزوسپور یا اسپور خارجی بیشتر در قارچ ها دیده می شود .دلایل مقاومت اسپور عبارتند از:

- وجود مقدار بسیار کم آب درآن

- وجود ماده ای به نام دی پیکولینات کلسیم در آن

- لایه های مختلف اطراف دیواره ی اسپور

باکتری های اسپوردار عبارتند از : باسیلوس ها، کلستریدیوم ها، کوکسی های گرم به نام اسپوروسارسینا و عامل تب کیو. شکل و محل استقرار اسپور در تشخیص باکتری های اسپوردار کمک می کند. به طوری که اسپور در باسیلوس انتراسیس بیضی شکل و مرکزی، اسپور کلستریدیوم تتانی گرد و انتهایی و اسپور کلستریدیوم بوتولینوم بیضی شکل و نزدیک به انتها می باشد.

روش رنگ آمیزی:

ابتدا بر روی چهار لام، در گوشه لام ها، نام باکتری هایی را که مورد استفاده قرار می گیرند می نویسیم. به وسیله یک لوپ مقداری از باکتری مورد نظر را بر روی لام مورد نظر قرار می دهیم و اجازه می دهیم در دمای اتاق خشک شود و سپس به وسیله حرارت آن را تثبیت می کنیم. روی نمونه لام را با کاغذی که به اندازه لام بریده شده است می پوشانیم و لام را بر روی حمام آب گرم قرار می دهیم، سپس کاغذ روی لام را با مالاشیت گرین آغشته کرده و به آرامی برای مدت زمان پنج دقیقه رنگ را حرارت می دهیم و پس از آن که از آن بخار برخواست پیاپی مالاشیت گرین به آن اضافه می کنیم تا در حین حرارت دهی به میزان کافی از رنگ اشباع شود، اما باید مواظب بود تا سطح لام خشک نشود. پس از آن لام را برداشته و اجازه می دهیم تا سرد شود، سپس با آب برای مدت سی ثانیه شستشو می دهیم. برای مدت زمان ٦٠-٢٠ ثانیه با رنگ زمینه ای سافرانین رنگ آمیزی کرده و پس از آن برای مدت سی ثانیه با آب شستشو می دهیم. سپس سطح لام را با کاغذ خشک کرده و سپس با اضافه کردن روغن در زیر میکروسکوپ با مشاهده می کنیم که اسپورهای آزاد و اندوسپورها به رنگ سبز و سلول ها به رنگ قرمز مشاهده می شوند.

طرز تهیه رنگ ها و محلول ها:

مالاشیت گرین (محلول 5/.%)

5 گرم مالاشیت گرین را در 100سی سی آب مقطر حل کنید.

- سافرانین (محلول 5/.%)

5/.گرم سافرانین را در 100سی سی آب مقطر حل کنید.

منبع:

www.ls87-zdmu.mihanblog.com

www.oveyssi.blogfa.com

www.azmayeshat.mihanblog.com

¢/div ساعت ساعت script language= /span ساعت ساعت br ساعت 0 ساعت BlogSky:Post Title / /h3 /h3 _blank/a div class=wgname/div لینک های روزانه/BlogSky:Author Body style= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0div class=div class= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0 ساعت رمز عبور: BlogSky:Post HRef /title/ul