دانشجویان مواد دانشگاه تجن

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور

1390/11/17 ساعت 15:54

نژاد های اسب

اسب:

عرب:

·      اهلی شده در آسیای میانه

·      نقش زیاد در ایران به ویژه در دوره ی هخامنشی

·      پارس، نام نژاد های تربیت شده در ایران

·      بوجود آمدن اسب های اصیل و چابک با توانایی ساسانیان در اصلا نژاد عرب

·      ریشه اسب های اصیل انگلیسی، آمیزش اسب های عرب با اسب های محلی انگلیسی

·      شجاعت و مقاومت در بیابان های خشک

·      نژادی صبور

·      تند پا 

·      قد 155-145

·      تنوع رنگی

·      موهایی ابریشم مانند

·      بالا نگه داشتن دم

·      سر کوچک و برجسته

·      گردن بلند و کمانی

·      کمر کوتاه

·      کپل افقی

·      پاهای ظریف و محکم

·      پوستی نازک و حساس

·      سوراخ بینی بزرگ

·      17 دنده و 5 مهره کمری

·      استفاده در مسابقات پرش اسب

·      استفاده در مسابقات دورساژ به دلیل وقار و ظرافت اندام

ترکمن:

·      بلند بالا

·      لاغر اندام و کشیده

·      از نظر ژنتیکی با ارزش

·      قد 158-148

·      گوش هایی بلند و متحرک

·      سینه فراخ

·      کپل کم شیب با عرض خوب

·      مفاصل قوی

·      سم های محکم و مناسب برای حرکات سنگین ورزشی

·      رنگ کهر، کرند و سهند

·      تیره های یموت، آخال تکر و چناران (ترکیب ترکمن و عرب)

·      4000 مادیان و 8000 سیلمی (نر) در ایران

بارب:

·      شمال آفریقا

·      ریشه بسیاری از نژادهای امروزی از جمله نژاد اسپانیایی

·      استفاده در اصلاح نژادی

·      سری بلند

·      گردنی متوسط

·      شانه هایی پهن

·      موهای دم و یال، پرپشت

·      سم های سخت

·      قد 155

·      خاکستری، کهربایی، کهربایی تیره و سیاه

·      سرشتی آرام، شجاع، مقاوم و سریع

·      مقاوم به شرایط بیابانی

 

تروبرد:

·      با ارزش ترین و سریع ترین اسب های کورس جهان به خصوص در مسافت کوتاه

·      اندامی بلند و تنومند

·      گردنی کشیده

·      شانه هایی مورب و قوی

·      کپل عضلانی و تنومند

·      دست و پاهایی محکم

·      منشا انگلیس در قرون 17-15

·      اسب هایی پر خون تر و اصلاح نژاد یافته با اسب های خون گرم شرقی (عرب، بارب، ترکمن)

·      قد 162

·      سری موزون و زیبا

·      بدون برجستگی در ناحیه پیشانی

·      گوش های کوچک و متحرک

·      بینی کاملا باز

·      سینه فراخ

·      چشم های درشت

·      پوستی بسیار ظریف

·      پشت و کمر قوی

·      کهربایی، کهربایی تیره، نیلی، کوند

·      بلوغ ورزشی زود هنگام

·      حساسیت به غذا و نگهداری نامناسب (سوسول)

·      توان استقامتی پایین در مسافت های بلند

·      درصد باروری پایین

 

کوارتر:

·      آمریکا

·      از تلاقی عرب، بارب و اسپانیایی

·      پدید آمدن نژادهای اصیل انگلیسی با آمیزش بارب و کوارتر

·      قد 150

·      سر کوچک و مثلثی شکل

·      استفاده در مسابقات مسافت کوتاه

·      سیاه، قهوه ای، خاکی و خاکی قرمز

 

آپالوسا:

·      اسب های سرخ پوستی

·      نامش از نام یک رودخانه به نام پالوس

·      رنگ های متنوع و روی کپل سفید و کمرشان تیره رنگ و لکه هایی مدور و در برخی موارد لکه های خال خالی خاص

·      یازده ماه آبستنی

·      بلندی جلوگاه 165-150

·      سینه ای پهن

·      کمری کوتاه

·      دست و پاهایی کشیده

·      یال و دمی کم پشت

 

فالابلا:

·      نژادی پونی مانند با قد 78

·      اسبی مینیاتوری

·      از آمیزش اسب های اصیل انگلیسی و شتلند ها

 

شایر:

·      انگلیس

·      بزرگترین نژاد اسب

·      قد 180-160

·      وزن یک تن

·      سیاه و گاهی کهربایی با لکه های سفید در پا و پیشانی

·      بدنی عضلانی

·      استفاده در کشیدن گاری و درشکه

·      بسیار آرام، مهربان و مطیع

·      ساق هایی پوشیده از مو

 

اسپانیایی (اندلوسی):

·      استفاده در جنگ ها در قرون وسطی به دلیل چابکی و نرمی حرکات

·      قد 165-155

·      خاکستری، کهر تیره، سیاه و سفید

·      یال هایی بلند و مجعد

·      گردنی فراخ و پهن

·      سری محدب

·      یال و دمی بلند و ضخیم و زیبا

·      کمری کوتاه

·      کپل قوی

·      اندام حرکتی مقاوم

·      قدمتی 2500 ساله

·      جایگاهی ویژه در اسپانیا بخصوص ایالت باسک

 

فریزین:

·      استفاده در دوئل در قرون وسطی به دلیل ظاهر و وقار و حرکات شاهانه

·      قد 165-155

·      سیاه یک دست و شهرت به مروارید سیاه

·      یال و دمی بلند و مجعد

·      حرکاتی با وقار بویژه در یورتمه

·      وابستگی شدید به صاحب خود

 

پینت:

·      منشا از کوارتر

·      ابلق

·      قد 160-148

·      بسیار شبیه کوارتر

 

کردی:

·      تیره یاسایی و نژاد جاف (ترکیب کرد و عرب) در ایران

·      گوش هایی کوتاه

·      پیشانی برجسته

·      استخوان بینی دراز و منخرین تنگ

·      شباهت زیاد به نژاد آرژانتینی

·      استفاده در مسابقات چوگان

·      بدنی عضلانی و جمع و جور

·      بسیار باهوش

·      صبور و قانع و کم خوراک

·      سم سخت و محکم

·      دمی افراشته در هنگام حرکت

 

خزر (اسبچه):

·      بلند تر از اسب های پونی

·      3000 تا 5000 راس در ایران

·      پرورش در انگلیس، نیوزیلند و استرالیا

·      قد 130-100

·      رشدی سریع و رسیدن به حداکثر رشد خود در 18 ماه

·      تولید مثل فصلی و آبستنی 334 روزه

·      دوره فحلی 24 روزه


¢/div ساعت ساعت script language= /span ساعت ساعت br ساعت 0 ساعت BlogSky:Post Title / /h3 /h3 _blank/a div class=wgname/div لینک های روزانه/BlogSky:Author Body style= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0div class=div class= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0 ساعت رمز عبور: BlogSky:Post HRef /title/ul