دانشجویان مواد دانشگاه تجن

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور

دروس عمومی

1.      معارف اسلامی 1

2.      معارف اسلامی 2

3.      اخلاق و تربیت اسلامی

4.      انقلاب اسلامی و ریشه های آن

5.      تاریخ اسلام

6.      متون اسلامی و آموزش زبان عربی

7.      فارسی

8.      زبان خارجی

9.      تربیت بدنی 1

10.  تربیت بذنی 2

دروس علوم پایه

1.      ریاضیات 1

2.      ریاضی کاربردی

3.      برنامه نویسی کامپیوتر

4.      فیزیک مکانیک

5.      فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

6.      شیمی عمومی

7.      شیمی آلی

8.      بیوشیمی عمومی

9.      شیمی تجزیه

10.  رسم فنی

11.  میکروبیولوژی عمومی

12.  زیست شناسی

دروس اصلی

1.      علوم زراعی

2.      علوم باغی

3.      علوم دامی

4.      عملیات کارگاهی

5.      اقتصاد و مدیریت صنعتی

6.      ترمودینامیک

7.      مکانیک سیالات

8.      انتقال حرارت

9.      انتقال جرم

10.  موازنه جرم و انرژی

11.  استاتیک و مقاومت مصالح

12.  سینتیک و طرح راکتور

دروس تخصصی الزامی

1.      شیمی مواد غذایی

2.      عملیات صنایع غذایی

3.      تجزیه مواد غذایی

4.      کنترل کیفی مواد غذایی

5.      میکروبیولوژی مواد غذایی

6.      تغذیه

7.      مهندسی صنایع روغن

8.      مهندسی صنایع غلات

9.      مهندسی صنایع کنسرو

10.  مهندسی صنایع قند

11.  مهندسی صنایع گوشت و شیلات

12.  مهندسی صنایع لبنیات

13.  اصول نگهداری مواد غذایی

14.  اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی

15.  صنایع تخمیری

دروس تخصصی انتخابی

1.      خوردگی در صنایع غذایی

2.      تکنولوژی پس از برداشت

3.      مبانی شیمی فیزیک

4.      اصول بسته بندی مواد غذایی

5.      سمینار

6.      اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی

7.      اصول عمل آوری خشکبار

8.      مهندسی حمل و نقل و نگهداری دانه ها

9.      بهداشت و ایمنی کارخانه

10.  آمار و احتمالات

11.  بازیافت ضایعات صنایع تبدیلی

12.  طرح آزمایشات کشاورزی

13.  تکنولوژی نوشابه های سنتی و صنعتی

14.  تکنولوژی شکلات و و صنایع قنادی

15.  مبانی مهندسی برق

16.  بهداشت و سلامت غذا

17.  سردخانه و انبار

18.  عملیات واحد در صنایع غذایی

19.  آزمایشگاه عملیات واحد در صنایع غذایی

20.  کارآموزی

21.  پروژه

لینک زیر حاوی فایلی است که در آن تعداد واحد های هر درس به همراه ساعات درسی نگاشته شده است:

¢/div ساعت ساعت script language= /span ساعت ساعت br ساعت 0 ساعت BlogSky:Post Title / /h3 /h3 _blank/a div class=wgname/div لینک های روزانه/BlogSky:Author Body style= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0div class=div class= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0 ساعت رمز عبور: BlogSky:Post HRef /title/ul