دانشجویان مواد دانشگاه تجن

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور

نمونه سوال بخش معرفی جنس های باکتری

بر روی لینک زیر کلیک کنید
http://up.iranblog.com/images/24690463620099692189.swf

نرم افزار مورد نیاز را می توانید از آدرس زیر دریافت نمایید:

http://dl.softgozar.com/Files/Software/Adobe_Flash_Player_11.1.102.55_x86_Final_for_Internet_Explorer_AOL_Softgozar.com.exe

رمز فایل: www.softgozar.com

¢/div ساعت ساعت script language= /span ساعت ساعت br ساعت 0 ساعت BlogSky:Post Title / /h3 /h3 _blank/a div class=wgname/div لینک های روزانه/BlogSky:Author Body style= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0div class=div class= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0 ساعت رمز عبور: BlogSky:Post HRef /title/ul