دانشجویان مواد دانشگاه تجن

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور

1390/11/17 ساعت 17:28

معرف فنول فتالئین

Phenolphthalein
Properties
Molecular formula C20H14O4
Molar mass 318.32 g mol−1
Density 1.277 g cm−3, at 32 °C
Melting point

260 °C

Boiling point

N/A

Solubility in water Insoluble
Solubility in other solvents Insoluble in benzene, very soluble in ethanol and ether, slightly soluble in DMSO

¢/div ساعت ساعت script language= /span ساعت ساعت br ساعت 0 ساعت BlogSky:Post Title / /h3 /h3 _blank/a div class=wgname/div لینک های روزانه/BlogSky:Author Body style= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0div class=div class= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0 ساعت رمز عبور: BlogSky:Post HRef /title/ul